Gweld sêr

Yn 2012 Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd y Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol gyntaf yng Nghymru (a’r bumed yn y byd). Oherwydd ei ddiffyg llygredd golau, dyma’r lle perffaith ar gyfer gwylio’r sêr. Ar noson glir, mae’r awyr yn flanced lachar o gyrff nefol, a cheir golygfeydd arbennig o’r Llwybr Llaethog, nifylau pell a sêr gwib. Mae nosweithiau gwylio sêr awyr dywyll yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus, felly gwiriwch dudalen digwyddiadau'r Parc Cenedlaethol i gael y manylion diweddaraf.

Dark skies in Brecon Beacons.

Awyr dywyll Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Chwilio am farcud coch

Roedd yr aderyn eiconig hwn, a enwyd yn Aderyn Swyddogol Cymru yn 2000, ar un adeg yn wynebu difodiant yn yr ardal hon. Diolch i ymdrechion cadwraeth ymroddedig, maent i’w gweld yn gyson bellach yn yr awyr yng Nghanolbarth a De Cymru. Does dim rhaid i chi fod yn adarwyr profiadol i’w hadnabod – cadwch lygad am eu cynffonnau fforchog nodweddiadol.

Nach den majestätischen Rotmilanen sollte man in Wales immer Ausschau halten.

Barcud coch

Ymgolli mewn llyfr da

Mae Gŵyl y Gelli, sy’n ddigwyddiad blynyddol pwysig iawn i’r rhai sydd wrth eu bodd â diwylliant, yn denu awduron, beirdd, gwleidyddion, comedïwyr a phawb arall fwy neu lai i’r Gelli Gandryll am ddeg diwrnod o adloniant sy’n procio’r meddwl. Y Gelli yw’r lle perffaith ar gyfer y wledd o ŵyl ddiddorol hon. Mae’r dref farchnad fach hardd hon yn orlawn o siopau llyfrau, a dyma’r rheswm y caiff ei hadnabod fel prif dref llyfrau ail-law’r byd.

Books on shelves
front of bookstore with Richard Booth signage.

Y Gelli Gandryll

Gemau gwych

Ewch i Lanwrtyd, sydd filltir neu ddwy o ymyl gogleddol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog er mwyn cael anturiaethau chwaraeon sydd ychydig yn wahanol. Nid yw hi’n amlwg yn syth, ond mae’r dref fach hon yn ganolfan fyd-eang ar gyfer chwaraeon amgen fel snorclo cors, sgipio cerrig a rasio cerbydau beiciau mynydd. Mae Pencampwriaethau Snorclo Cors y Byd yn eu 34ain flwyddyn ac yn denu cystadleuwyr o wledydd mor bell ag Iran, Corea a’r Unol Daleithiau. Ymhlith y digwyddiadau eraill mae’r Marathon Dyn yn erbyn Ceffyl a’r Real Ale Wobble, sy’n cyfuno beicio oddi ar y ffordd gyda gweini cwrw lleol.

Man snorkelling through a bog

Snorclo cors

Ewch o dan yr wyneb

Ewch o dan y ddaear yng Nghanolfan Ogofâu Arddangos Cenedlaethol Cymru Dan yr Ogof. Profwch fyd tanddaearol o ffurfiadau creigiau anhygoel mewn gofodau llawn atseiniau fel yr Ogof Gadeiriol, a gallwch ddod wyneb yn wyneb â’ch cyndadau yn yr Ogof Esgyrn. Mae hwyl i’w gael hefyd y tu allan i’r ogofâu gan fod yma amrywiaeth o atyniadau fel y parc deinosoriaid (sy’n gartref i dros 200 o greaduriaid cynhanesyddol maint go iawn), canolfan ceffylau gwedd a fferm o’r Oes Efydd.

Inside of the cave
Couple enjoying the spectacular caves at Dan-yr-Ogof National Showcaves Centre for Wales
Dinosaur sculpture at Dan yr Ogof.

Dan yr Ogof a Chanolfan Ogofâu Arddangos Cenedlaethol Cymru

Ewch ar daith trên

Mae'r Bannau yn enwog am fryniau a mynyddoedd, a pha ffordd well o gyrraedd yno na ar drên stêm! Mae Rheilffordd Mynydd Brycheiniog yn mynd â chi i ganol Bannau Brycheiniog sy'n rhedeg ochr yn ochr â chronfeydd dŵr Pontsticill a Thaf Fechan cyn dringo i Dorpantau. Mae llwyth o deithiau cerdded y gallwch eu gwneud o amgylch y cronfeydd, neu eisteddwch yn ôl a chymryd y golygfeydd o'r trên.

Brecon Mountain Railway train going past forest with steam flowing from the funnel.
A person sat in an open wooden railway carriage.

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Llawn egni?

Beth am fynd i Ganolfan Weithgareddau Llan-gors. Os ydych yn hoffi uchder, ewch i’r afael â’r Sky Trek Experience, cwrs rhwystrau yn yr awyr gyda gwifrau gwib, ysgolion a mannau croesi trwy ganghennau’r coed. Neu ewch ar gefn ceffyl am daith wledig trwy gefn gwlad wyrdd Bannau Brycheiniog. A pheidiwch â phoeni am y tywydd. Gallwch hefyd ddringo, archwilio ogofâu neu abseilio dan do, ac mae yma weithgareddau ar gyfer ymwelwyr iau.

Blas ar wisgi

Distyllfa Penderyn a lansiwyd yn 2004 ar ochr ddeheuol Bannau Brycheiniog oedd y ddistyllfa wisgi newydd gyntaf yng Nghymru ers dros ganrif. Erbyn heddiw, mae’n frand sy’n adnabyddus ar hyd a lled y byd ac mae wedi ennill nifer o wobrau am ei frag sengl enwog. Mae eu canolfan ymwelwyr wedi ennill gwobrau hefyd, ac mae’n rhoi mewnwelediad rhyfeddol i’r broses o wneud wisgi (yn ogystal â chyfle i flasu ychydig o’r cynnyrch).

Items displayed in glass cabinets and artwork in the exhibition at Penderyn Distillery.
Group tour of the Vats at Penderyn Distillery.
Whisky barrels with bottles of Whisky and information panels behind.

Distyllfa Penderyn

Straeon cysylltiedig