Sbort yn Sir Gâr

Os ydych am weld y gorau o unrhyw ardal wyliau, ewch i’r un mannau y mae’r bobl leol yn ymweld â nhw. Cafodd Charles Williams, sy’n ysgrifennu llyfrau teithio, ei fagu ar fferm yn Llandeilo, ac yma mae’n awgrymu’r tripiau gorau i’r teulu sydd ar gael yn Sir Gâr.

Sir Gâr