Take a look around

Denbigh Castle
Denbigh Castle
Dinbych
1 / 1

About Denbigh Castle (Cadw)

Drama yw swm a sylwedd Castell Dinbych. Croeswch y bont godi i mewn i'r porthdy tri thŵr ac fe glywch y porthcwlis yn taranu i lawr, y cadwyni’n clecian a dwndwr ceffylau a milwyr yn gorymdeithio.

Peidiwch â chael gormod o ofn. Synwyryddion a rhyfeddodau’r dechnoleg fodern sy’n gyfrifol am hyn. Ond mae’n ffordd rymus i’n hatgoffa bod y gaer gadarn hon, sy'n goron ar y garreg frig greigiog uwchlaw Dyffryn Clwyd, wedi chwarae rhan hanfodol yn y rhyfeloedd fu’n gyfrwng i ffurfio Cymru.
He lost no time in building a huge stone fortress with extensive town walls on top of Dafydd’s stronghold. But the Welsh weren’t finished just yet. The half-complete castle was attacked and captured and, by the time they got it back, the English had changed the blueprint.

They made the curtain walls much higher, added the imposing gatehouse and inserted an ingenious ‘sally port’ – a secure secret doorway – so defenders could sneak out in an emergency.

Location

53.1808128, -3.4214685

Related stories