Take a look around

Pembrey Country Park WW1 tunnel
Pembrey Country Park WW1 tunnel
Llanelli
1 / 3
Pembrey Country Park WW1 tunnel
Pembrey Country Park WW1 tunnel
Llanelli
2 / 3
Pembrey Country Park
Pembrey Country Park
Llanelli
3 / 3

About Pembrey Country Park

Parc Gwledig Pen-bre yw un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad.

Mae'r parc mewn 500 erw o goetir, sydd ar hyd wyth milltir o draeth euraidd. Mae gennym bopeth sydd ei angen i chi gael diwrnod perffaith allan gyda'r teulu, penwythnos mewn pabell, neu wyliau ymlaciol mewn llecyn dymunol dros ben.

Gyda chymaint yn digwydd yn y parc, nid yw hi byth yn ddiflas yma, a'n nod yw sicrhau eich bod chi'n gadael gydag atgofion a fydd yn para oes. Mae croeso i gŵn!

Cefn Sidan oedd y traeth cyntaf yng Nghymru i ennill gwobr y faner las, ac mae'n ymfalchïo dros 8 milltir o draeth tywodlyd.
Pembrey Country Park
Pembrey Country Park
Pembrey Country Park is firmly established as one of Wales' top attractions. With its award
winning golden sandy beach, dry ski slope, toboggan ride, crazy golf, pitch and putt, train rides, adventure play area, equestrian centre and a variety of nature trails, there is something to offer the whole family! Catering available at the Restaurant, Beach Kiosk and Ski Lodge Cafe.

Location

51.6814461, -4.30848265

Like what you see at Pembrey Country Park?

Straeon cysylltiedig