Hwyl fawr. Am y tro.

Peidiwch ag ymweld â Chymru am nawr ac osgowch deithio’n ddiangen o gwmpas Cymru. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn achub bywydau.

Edrychwn ymlaen at gael estyn croeso i chi yn y dyfodol; ond am nawr, gofalwn am ein gilydd.

Ewch i’r dolenni canlynol am fwy o wybodaeth ar elfennau penodol yn ymwneud â COVID-19: