Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am y cyfyngiadau coronafeirws presennol sydd mewn grym yng Nghymru. Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 14/12/2021.

Y newidiadau diweddaraf i gyfyngiadau

Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru neu deithio o fewn Cymru. Rheoliadau coronafeirws: Cyfyngiadau cyfredol

Addo - Gwna addewid i Gymru

Gwna addewid i Gymru.

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion busnes i sicrhau bod twristiaeth yn ddiogel i staff, y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd.Mae angen i ni i gyd gymryd camau i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau os ydym am gyfyngu lledaeniad y clefyd yn llwyddiannus.

Mae olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i ailafael mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn rhan bwysig o'n strategaeth Profi, Olrhain, Diogelua fydd yn ein helpu i fyw a gweithio ochr yn ochr â'r firws tra bod gwaith ymchwil yn parhau i ddod o hyd i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. Darllenwch fwy am y broses Profi, Olrhain, Diogelu.

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy'n profi'n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach. Mwy o wybodaeth am yr ap COVID-19 y GIG a sut i’w ddefnyddio.

Gwybodaeth bellach

Dylid cyfeirio at y dolenni canlynol i gael mwy o wybodaeth am feysydd penodol sy'n ymwneud â COVID-19: